About Us    Contact Us

JAI AMBE GAURI

 
   

   Home
   Durga Chalisha
   Search Temple
   
Add Temple
  

 

 

 

Durga Aarti

Jai Ambe Gauri, Mayya Jai Shyama Gauri
Tumko Nish-Din Dhyavat, Hari Brahma Shivri [1] Jai Ambe Gauri

Maang Sindoor Virajat, Tiko Mrig-Mad Ko
Ujjwal Se Dou Naina, Chandra Vadan Niko [2] Jai Ambe Gauri

Kanak Samaan Kalewar, Raktaambar Raaje
Rakt Pushp Gal-Mala, Kanthan Par Saaje [3] Jai Ambe Gauri

Kehri Vahan Rajat, Kharag Khapar Dhaari, Sur Nar Muni Jan Sevat, Tinke Dukh Haari [4] Jai Ambe Gauri

 

Kanan Kundal Shobhit , Naas-Agre Moti
Kotik Chandra Divakar, Sum Rajat Jyoti [5] Jai Ambe Gauri


Shumbh Ni-Shumbh Vidare, Mahisha Sur Ghati
Dhumra-Vilochan Naina, Nish-Din Mad Mati [6] Jai Ambe Gauri

Chandh Mundh Sangh-Haare, Shonit Beej Hare
Madhu Kaitabh Dou Maare, Sur Bhe Heen Kare [7] Jai Ambe Gauri

Brahmani Rudrani, Tum Kamla Rani
Aagam Nigam Bakhani, Tum Shiv Patrani [8] Jai Ambe Gauri

Chon-Sath Yogini Gavat, Nritya Karat Bhairon
Baajat Taal Mridanga, Aur Baajat Damaroo [9] Jai Ambe Gauri

Tum Ho Jag Ki Maata, Tum Hi Ho Bharta
Bhakto Ki Dukh Harata, Sukh Sampati Karata [10] Jai Ambe Gauri

Bhuja Chaar Ati Shobhit, Var Mudra Dhaari
Man Vaanchit Phal Pavat, Sevat Nar Naari [11] Jai Ambe Gauri

Kanchan Thaal Virajat, Agar Kapoor Baati
Shri Maal-Ketu Me Rajat, Kotik Ratan Jyoti [12] Jai Ambe Gauri

Shri Ambe-Ji-Ki Aarti, Jo Koi Nar Gaave
Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampati Paave [13] Jai Ambe Gauri
 

Copyright 2010 Jai Ambe Gauri                                                                                                                                                               Designed By : JAM Infotech